Ценности


Ценностите, които споделя екипа на дружението са: различието, толерантността към другите, съпричастността, уважението, свободата на избора, демократичност в отношенията, равноправието в обществото, отговорността към себе си и другите, взаимозаменяемостта. Всеки един от екипа припознава тези ценности с личните си ценности.