Какво правим?


Сдружението работи в община Дупница и региона. Организацията работи  за промяна на нагласите и стереотипите в  обществото, свързани с проблемите насилие, равенство на половете, дискриминация.