Кои сме ние?


Сдружение “Знание, успех, промяна” – град Дупница е организация с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана съгласно ЗЮЛНЦ. Регистрирана е в Кюстендилски окръжен съд през м.октомври 2002г. Има регистрация и в Министерството на правосъдието.