Работа с журналисти от местните и регионални медии


Журналистите от местните и регионални медии са наши много добри партньори в борбата ни срещу ДН. Участието им в обучение по темата ги направи много по-чувствителни за проблема. Пишейки и говорейки за ДН и неговите жертви, те вече не търсят сензацията, а показнат ДН като нарушаване на човешките права, с много тежки последици за индивида.