Центърът предлага следните услуги на лицата преживели домашно насилие:

  • Психологически консултации на жертвите на насилие
  • Юридически консултации на жертвите на насилие;
  • Изслушване и подкрепа на Горещата телефонна линия;
  • Настаняване в Кризисен център на жертвите на насилие;
  • Представителство пред съда;
  • Социално посредничество;