Междуинституционални партньорства

Имаме изградени много добри партньорски взаимоотношения с местното РПУ. Имаме изградена мрежа между всички заинтересовани институции и организации – НПО, местна власт, прокуратура, полиция, социални служби от община Дупница за по-ефективна работа и бърза намеса при случаи на домашно насилие. С финансовата подкрепа на Програма МАТРА започваме изграждането на междуинституционални партньорства в град Кюстендил и град Благоевград.