Мисия


Мисия на сдружението ни е да работим за ефективна превенция и оказване на пряка подкрепа на жертвите на насилие.