Партньори:


Наши основни портньори в работата ни са: Полицията, Съда и Прокуратурата, местните и регионални медии, местната власт, Местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, отдела за закрила на детето.
Наши партньори в борбата срещу домашното насилие са и други организации, които работят по проблема с насилието и дискриминацията – Български фонд за жените – София, Асоциация “Анимус” – София, Асоциация “Ная” – Търговище, фондация “П.У.Л.С.” – Перник, Сдружение “Алтернатива 55” – Стара Загора, фондация “Максима” – Хасково, Български Център за джендър изследвания – София, фондация „Деметра” - Бургас.